Friday, September 18, 2015

Onze jaarlijkse bijdrage aan de analyse van de troonrede. Zie: Troonrede 2015.  Nieuw dit jaar is een "wolligheidindex". Het gemiddelde van alle zinnen van de eerste troonredes waarin een beleidsintentie wordt uitgesproken is 65%. In de tweede troonrede 60% en in de derde 55%. Weliswaar stijgt het in de 4e troonrede, maar er zijn van alle na-oorlogse kabinetten maar 9 kabinetten geweest die een 4e troonrede mochten formuleren.
 

No comments:

Post a Comment